mgr Ewa Werstak-Mościcka

psychoterapeuta

Prowadzi terapię młodzieży (od 15 r.ż.) oraz osób dorosłych.

Ukończyła psychologię na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie oraz Studia podyplomowe z psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS. Posiada certyfikat Terapeuty EMDR Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz odbyła szereg specjalistycznych szkoleń.

Doświadczenie zdobywała m.in. poprzez udział w projektach Stowarzyszenia Akademia Wilanowska, realizując politykę senioralną prowadziła wsparcie psychologiczne osób starszych w projekcie “seniorzyjuniorzy.pl”. W ramach programu „Profilaktyka a Ty” organizowała warsztaty dla młodzieży z radzenia sobie ze stresem. Obecnie w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji realizuje autorski projekt mający na celu opracowanie nowej metody terapii z wykorzystaniem techniki VR. Jest członkiem grupy wsparcia kryzysowego Lotniska Chopina w Warszawie.
Prowadzi diagnozę oraz terapię osób doświadczonych przez incydentalną lub długotrwałą traumę przeżytą w czasie obecnym lub w przeszłości, np. długotrwała przemoc w rodzinie, zaniedbanie lub porzucenie w dzieciństwie, śmierć bliskiej osoby, wypadek, gwałt, wykorzystanie seksualne.
Prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem terapii EMDR dla osób zmagających się z problemami dotyczącymi m.in. stanów depresyjnych, lękowych, fobii, zaburzeń odżywiania.
EMDR jest skutecznym podejściem terapeutycznym do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zostało wielokrotnie weryfikowanym przez badania kliniczne oraz zarekomendowane m.in. przez Światową Organizację Zdrowia, Ministerstwo Obrony USA czy Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Przyjmuje w:
Klinika Volta ul. Belgijska 11/8

Umów wizytę on-line