lekarz Sebastian Piotrowicz

urolog

Absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Po studiach odbył 2 letni staż podyplomowy Foundation Programme w Szpitalu Uniwersyteckim w Stoke on Trent w Wielkiej Brytanii. Następnie rozpoczął szkolenie z chirurgii w Szpitalu Uniwersyteckim w Manchesterze. Po powrocie do Polski odbył 13 miesięczny staż z chirurgii ogólnej i laparoskopowej w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby w SPCSK w Warszawie, następnie kontynuował szkolenie z urologii w Klinice Urologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie i Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku. W 2012 roku rozpoczął studia doktoranckie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W roku 2015 zdał z wyróżnieniem europejski egzamin specjalizacyjny z urologii EBU – European Board of Urology i uzyskał tytuł specjalisty urologa FEBU.

Przyjmuje w:
Klinika Volta ul. Belgijska 11/8

Umów wizytę on-line