mgr Adam Wiśniewski

psychoterapeuta

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Pracuje metodą terapii indywidualnej, grupowej oraz metodą społeczności terapeutycznej z osobami problemowo używającymi substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie.

Zajmuje się: osobami, które mają problemy z powodu używania substancji odurzających. Pomaga ich rodzinom i bliskim oraz osobom, które mają zaburzenia adaptacyjne z powodu uzależnień niechemicznych.

Przyjmuje w:
Klinika Volta ul. Belgijska 11/8
Klinika Volta ul. Żelazna 76A

Umów wizytę on-line