mgr Agnieszka Ważyńska

psychoterapeuta

Psycholog kliniczny dziecka, dodatkowo posiada uprawnienia pedagogiczne i wykształcenie plastyczne. Pracuje jako psycholog w Poradni Diagnostyczno -Terapeutycznej w Warszawie, prowadząc terapię wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych i upośledzonych w warszawskim Domu Dziecka nr.15. W pracy z dziećmi wykorzystuje rytm i dźwięk a także różnorodne materiały plastyczne dostosowane do potrzeb i umiejętności dziecka (elementy muzyko i arteterapii). Pracuje metodami terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR); jest w trakcie procesu certyfikacji. TSR jest metodą pomocy psychologicznej stosowaną skutecznie w problemach z którymi zmagają się zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Wykorzystywać ją można w pracy z konfliktami, kryzysem, trudnościami w relacjach, problemami komunikacyjnymi, trudnościami w podejmowaniu decyzji, stanami depresyjnymi, doświadczaniem samotności i odrzucenia, załamaniem nerwowym, lękami. Polega na poszukiwaniu wraz z pacjentem optymalnego rozwiązania sytuacji. Realizacja celu wybranego przez pacjenta z pomocą terapeuty odbywa się poprzez metodę małych zmian, które łatwo jest wprowadzić w życie. Terapia metodami TSR koncentruje się na mocnych stronach pacjenta, jego zasobach, potrzebach i dotychczasowych osiągnięciach. Pozwala to osobie poszukującej pomocy przede wszystkim wzmocnić własne poczucie sprawczości oraz odnaleźć z pomocą terapeuty najlepszą strategię radzenia sobie ze zgłaszanym problemem.

Zajmuje się: terapią zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń odżywania, toksycznych relacji.

Przyjmuje w:
Klinika Volta ul. Belgijska 11/8

Umów wizytę on-line