mgr Anna Moskal

psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)  oraz absolwentka szkolenia terapeutycznego w zakresie terapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie. Posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień. Uczestniczyła również w kursie pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, organizowanym przez Fundację ETOH.  Obecnie jest w trakcie szkolenia z zakresu analitycznie zorientowanej psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

W obszarze zainteresowań zawodowych pozostaje praca z osobami dorosłymi, młodzieżą, które na co dzień przeżywają różne trudności, znajdują się w kryzysie, cierpią emocjonalnie, eksperymentują z różnymi substancjami psychoaktywnymi, czy też nadużywającymi multimediów. Pomaga również osobom z rodzin obciążonych uzależnieniem, osobom współuzależnionym oraz klientom z syndromem DDA. Ponadto pracuje z  nastolatkami, które zmagają się z różnorodnymi trudnościami okresu dorastania:  niską samooceną,  trudnościami w relacjach z rówieśnikami czy też dorosłymi, wyrażaniem własnych potrzeb i emocji, wybuchami złości, autoagresją.

Przyjmuje w:
Klinika Volta ul. Żelazna 76A

Umów wizytę on-line