mgr Sylwia Wójcikowska

psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz specjalista terapii uzależnień,  posiadająca certyfikat Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii.

Doświadczenie zdobyła pracując w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi.  W kolejnych latach podejmowała pracę w poradniach leczenia uzależnień, oddziałach dziennych i stacjonarnych oraz programie metadonowym,  pracując z osobami uzależnionymi chemicznie i behawioralnie, oraz z ich rodzinami. Jest biegłym specjalistą terapii uzależnień    oraz wykładowcą przygotowującym przyszłych terapeutów uzależnień.  Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Pracuje z: osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami, z osobami z syndromem DDA, dziećmi i młodzieżą pochodzącą z rodzin dysfunkcyjnych oraz osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, mającymi problemy w relacjach w związku, oraz w relacjach interpersonalnych, z cierpiącymi na zaburzenia depresyjne oraz odczuwającymi niskie zadowolenie z jakości swojego życia.

Przyjmuje w:
Klinika Volta ul. Żelazna 76A

Umów wizytę on-line