prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka

urolog

Andrzej Borówka ukończył warszawskie Liceum im. Tadeusza Reytana. Jest absolwentem Akademii Medycznej (AM) w Warszawie (obecnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny –  www.wum.edu.pl ). Dyplom Lekarza uzyskał w 1969 roku. Później pracował w Szpitalu Miejskim w Pruszkowie (www.szpitalnawrzesinie.pl). Tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej otrzymał w 1975 roku. W tym samym roku podjął pracę pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Krzeskiego w Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego (obecnie Szpital im. Prof. Witolda Orłowskiego – www.szpital-orlowskiego.pl ) w Warszawie. Oddział ten w 1979 roku stał się siedzibą Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (www.cmkp.edu.pl ). Tytuł specjalisty urologa uzyskał w 1978 roku. W następnym roku Rada Naukowa CMKP nadała mu stopień doktora nauk medycznych. Po upływie kolejnych 3 lat uzyskał stopień doktora habilitowanego w tej samej Uczelni. W latach 1981-1995 był ordynatorem jednego z oddziałów Kliniki Urologii warszawskiej AM. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1989 roku. W 1995 roku powierzono mu stanowisko ordynatora Oddziału Urologii Centralnego Szpitala Kolejowego (obecnie: Międzyleski Szpital Specjalistyczny – www.mssw.pl ). Prowadząc Oddział Urologii w tym Szpitalu, objął w 1997 roku stanowisko kierownika Kliniki Urologii (KU) CMKP. Po roku doprowadził do zwiększenia potencjału tej Kliniki przez utworzenie w jej ramach I Zespołu Dydaktyki Urologicznej (ZDU) umiejscowionego w MSSW i II ZDU znajdującego się w Szpitalu im. Prof. W. Orłowskiego. I ZDU otrzymał w 2003 roku prestiżową akredytację European Board of Urology ( www.ebu.com ) a w 2008 roku zajął pierwsze miejsce w rankingu oddziałów urologii wprowadzonym przez ogólnopolskie czasopismo medyczne: „Puls Medycyny”. I ZDU przeniesiony został w 2011 roku do Szpitala im. Fryderyka Chopina Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku ( ecz-otwock.pl ). W następnym roku ponownie został uznany przez „Puls Medycyny” za najlepszy oddział urologii w naszym kraju i uzyskał akredytację EBU.

Przyjmuje w:
Klinika Volta ul. Belgijska 11/8

Umów wizytę on-line