Usługi VoltaMed

Terapia DDA Warszawa

Mianem DDA czyli Dorosłych Dzieci Alkoholików określamy osoby wychowane w rodzinie z problemem alkoholowym. Dzieciństwo i wychowanie z uzależnionym rodzicem nie tylko mogło dostarczyć traumatycznego urazu, mogło również wpłynąć na schematy funkcjonowania i postępowania już dorosłego człowieka; taka sytuacja powoduje wchodzenie przez niego w charakterystyczne role, które mają wpływ na jego dorosłe życie.

 

Terapia DDA | Voltamed

Umów się na wizytę

Syndrom DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików, co to jest?

Domy z problemem alkoholowym odbiegają od cech zdrowo funkcjonującej rodziny. Dzieciom pochodzących z takich domów często brakuje poczucia bezpieczeństwa, którego utrata wiąże się zarówno z poczuciem zagrożenia, jak i brakiem emocjonalnego wsparcia od rodzica. W domach DDA zazwyczaj panuje chaos, dzieci takie ukrywają często swoje uczucia w obliczu problemu alkoholu w rodzinie, a ich potrzeby nie zawsze bywają dostrzeżone i nie są priorytetem, którym być powinny. Bagatelizowanie pewnych nienormatywnych sytuacji i skrywanie własnych potrzeb i emocji prowadzi do wykształcenia się dysfunkcyjnej roli dziecka-dorosłego. Zdarza się, że przejmują odpowiedzialność za problemy swoich rodziców, stają się ich powiernikami i zbyt szybko stają się jednym z rodziców, którzy robią wiele by ukryć problem przed oczami innych osób.

Dorosłe dzieci alkoholików (DDA) wykazują podobne cechy także w dorosłym życiu w celu zapewnienia sobie i rodzinie bezpieczeństwa poprzez znane sobie schematy z przeszłości. Powoduje to trudności w relacjach - nie tylko bliskich, ale również tych dalszych jak np. w pracy. Trudności z zaufaniem najbliższym, przyjaciołom czy pracodawcy mogą powodować poczucie osamotnienia i wzmacniać złe wzorce. DDA nadmiernie kontrolują siebie i własne otoczenie by móc planować i przewidywać potencjalne trudne sytuacje, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Sztywność zachowania, brak umiejętności odprężenia i spontanicznej aktywności sprawia, że napięcie u osób dotkniętych syndromem DDA staje się uciążliwe. Poczucie zagrożenia i niskie poczucie własnej wartości determinują trudności w ich życiu. Czasem mając predyspozycje do uzależnień lub wiążąc się z takimi osobami, powielają schemat, który można przerwać i zacząć dobre życie od nowa.

DDA objawy

DDA mogą przejawiać problemy w:

  • relacjach z innymi ludźmi – trudno im komuś zaufać, często nadmiernie kontrolują drugą osobę, nie są z nimi do końca szczerzy, boją się odrzucenia, dystansują się, źle reagują na krytykę;
  • obrazie własnego "ja" – mają chwiejną samoocenę, nie są pewni swoich potrzeb, swoich granic, nierzadko mają niskie poczucie własnej wartości;
  • stawianiu sobie zbyt wysokich wymagań przy niskiej satysfakcji z osiągnięć, poczuciu braku kompetencji i niskiej własnej skuteczności;
  • własnej emocjonalności – często bywają rozdrażnieni, chwiejni, drażliwi, napięci, często odczuwają wstyd, żal, smutek, poczucie winy, bezradność;
  • zachowaniach agresywnych, autoagresywnych lub ryzykownych, mają skłonność do uzależnień;
  • określaniu własnych potrzeb i granic;
  • podejmowaniu decyzji;
  • spontanicznym działaniu;
  • proszeniu o pomoc, przyznaniu się do słabości;
  • radzeniu sobie z trudnościami, nadmiernie przewidują i planują przyszłość by mieć nad nią kontrolę.

Rozpoznajesz u siebie któreś z objawów? Może któreś z zachowań są Tobie szczególnie bliskie i chciałbyś spróbować nad nimi pracować?

Jak sobie radzić? – Leczenie DDA

Jeśli dostrzegasz u siebie powyższe trudności, chcesz uporać się z doświadczeniami z przeszłości i tym samym odmienić swoje życie - możesz zgłosić się po pomoc. Centrum Medyczne Volta w Warszawie oferuje pomoc w zakresie wzmocnienia zdrowia psychicznego, w tym w terapii Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).

Celem terapii DDA jest odcięcie się od przeszłości – budowanie umiejętności stawiania granic, rozpoznawania swoich potrzeb, kontrolowania własnych zachowań poprzez oddzielenie przekonań nabytych w dzieciństwie od własnych. Terapia pozwala na konfrontację z własnymi emocjami, uczuciami wobec rodziców, własnymi zachowaniami i decyzjami, a tym samym zbudowanie na nowo własnego "ja" niezależnie od schematów i doświadczeń z dzieciństwa. Psycholog w trakcie wizyty pomoże Ci zrozumieć Twoje trudności i nabyć nowe umiejętności w zakresie radzenia sobie z przeszłością i przejęcia kontroli nad sobą i własnym życiem w teraźniejszości.

W naszym centrum spotkania odbywają się w formie indywidualnej – skoncentrowane na Tobie i Twoim życiu, a forma pomocy dostosowana do Twoich potrzeb i problemów. Zapraszamy na konsultacje psychologiczne wszystkich, którzy czują, że potrzebują pomocy i wsparcia. Terapia indywidualna pomoże Ci spojrzeć na siebie i swoje życie z innej perspektywy z pomocą specjalisty, który pomoże Ci uwolnić się od wpływu przeszłości i uwierzyć, że możesz rozwiązywać problemy, a co więcej - nie jesteś w nich sam i nie musisz się ich wstydzić.

Konsultacje indywidualne ze specjalistą w naszym Centrum kosztują 170 zł. Spotkania poprzedzone są konsultacją, która pomoże zdefiniować konkretne problemy i określić najlepszą dla Ciebie formę współpracy. Nie wstydź się skorzystać z pomocy!

Chcesz umówić wizytę u specjalisty w naszej klinice?