Lęk – negatywny stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia. W odróżnieniu od strachu jest on procesem wewnętrznym, nie związanym z bezpośrednim zagrożeniem lub bólem. Lęk staje się patologiczny, gdy stale dominuje w zachowaniu, gdy nie pozwala na swobodę, a w konsekwencji prowadzi do zaburzeń. Reakcje lękowe tracą swoją przystosowawczą funkcję i są nieadekwatne do bodźców, a niepokój wywołują sytuacje nie mające znamion zagrożenia. Lęk staje się często punktem krystalizacyjnym dla innych objawów, przybiera postać: > nieokreślonego niepokoju > napadów lękowych Od lęku odróżnia się strach wywołany konkretnym zagrożeniem.

W tym zagadnieniu pomaga:

dr n. med. Agnieszka Kaliszek-Kiniorska

specjalista neurolog

więcej

lek. Szymon Brodziński

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Michał Kurek

lekarz psychiatra

więcej

dr n. med. Aleksandra Krasowska

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Katarzyna Marchwicka

lekarz psychiatra

więcej

lek. Anna Bortkiewicz

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Monika Jaroszyńska

lekarz psychiatra

więcej

lek. Anna Mendrek

lekarz psychiatra

więcej

lek. Kinga Jaworska

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Iwona Szymańska

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Izabella Kojecka

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Maciej Ostrowski

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Anna Raban

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Joanna Jasionowska

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Piotr Złotkowski

lekarz specjalista psychiatra

więcej

dr hab. n. med. Andrzej Jakubczyk

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Dorota Biernat-Komorowska

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Regina Gerbszt

lekarz specjalista psychiatra

więcej
Umów wizytę on-line