W Klinice Volta udzielamy pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, wraz z wsparciem dla rodziców. Nasi certyfikowani terapeuci prowadzą psychoterapię rodzinną indywidualną i grupową. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu jesteśmy w stanie pomóc dzieciom na każdym etapie rozwoju. Oferujemy pomoc gdy dziecko wykazuje problemy z adaptacją, ma trudności w szkole i w relacjach z rówieśnikami, ma lęki dotyczące szkoły, wykazuje zaburzenia rozwoju emocjonalnego czy społecznego. Oferujemy również pomoc rodzicom mającym trudności z dziećmi w sytuacjach konfliktowych, nie potrafiących odpowiednio reagować na zmienione zachowania dzieci w okresie dojrzewania, jak również rodzicom chcących zapewnić dziecku jak najlepsze warunki rozwoju zgodnie z jego możliwościami i potrzebami. Praca z dzieckiem rozpoczyna się od spotkań konsultacyjnych, które polegają na zdiagnozowaniu przyczyny trudności i doboru jak najbardziej odpowiedniej formy pomocy. W naszej Klinice oferujemy również uzupełnienie diagnozy psychologicznej o specjalistyczne badania psychologiczne z użyciem odpowiednich narzędzi, np. testy psychologiczne i kwestionariusze.

W tym zagadnieniu pomaga:

mgr Agnieszka Ważyńska

psychoterapeuta w trakcie specjalizacji

więcej
Umów wizytę on-line