Psychospołeczne problemy okresu dojrzewania: > potrzeba akceptacji w grupie rówieśniczej (a także ciekawość, uczucie "dorosłości" lub inny czynnik psychologiczny) może skłaniać nastolatków do zainteresowania używkami (alkohol, papierosy, narkotyki) > duża potrzeba niezależności zachęca młodzież do buntu przeciwko rodzicom, wyrażanego np. przez uczestnictwo w subkulturach młodzieżowych, wagary, konflikty z prawem bądź zainteresowanie sektami > narastający popęd seksualny może wywoływać poczucie winy, zwłaszcza u młodzieży wychowanej w konserwatywnym środowisku.

W tym zagadnieniu pomaga:

mgr Agnieszka Ważyńska

psychoterapeuta w trakcie specjalizacji

więcej
Umów wizytę on-line