Usługi VoltaMed

Leczenie ADHD Warszawa

ADHD to skrót od attention-deficit hyperactivity disorder, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Jest to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychiatrycznych u dzieci i młodzieży, choć objawy występują także u osób dorosłych. Jest to też zaburzenie neurorozwojowe. By postawić diagnozę zespół nadpobudliwości psychoruchowej wymaga ujawnienia się objawów między szóstym, a dwunastym rokiem życia dziecka i ich utrzymania przez przynajmniej pół roku. Zaburzenia hiperkinetyczne, jak w klasyfikacji ICD-10 określa się ADHD, mają nieznane lekarzom podłoże, a nieleczone powoduje liczne trudności w codziennym życiu. ADHD występuje u około 3,5-5% populacji dzieci i młodzieży. Zajmujemy się leczeniem ADHD zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. Profesjonalnie układamy strategię leczenia, by poprawić funkcjonowanie i zmniejszyć objawy nadpobudliwości.

Leczenie ADHD | Voltamed

Umów się na wizytę

Jak rozpoznać ADHD?

Objawy mogą pokrywać się z innymi chorobami, zwłaszcza w wieku dorosłym, przez co zdarza się, że nawet doświadczeni specjaliści nie diagnozują ADHD u osób cierpiących na to zaburzenie. Część objawów jest charakterystyczna:

 • problemy z koncentracją uwagi
 • impulsywność
 • niepokój ruchowy, bezcelowe chodzenie, zrywanie się z miejsca
 • brak wytrwałości w realizacji działa
 • nierównomierna wydajność pracy intelektualnej
 • brak umiejętności planowania
 • niestaranne pismo
 • wrażenie ciągłego pośpiechu
 • silne reakcje emocjonalne i wybuchy złości

Osoby dotknięte tym zaburzeniem z trudnością koncentrują się na nudnym, monotonnym czy długotrwałym działaniu. Trudno im też wybrać, na którym bodźcu mają się skupić. Bardzo łatwo też gubią koncentrację, gdy pojawi się nowy bodziec. Co ważne, dziecko z ADHD może z dużym zaangażowaniem wykonywać czynności dla niego ciekawe.

Dzieci z ADHD często chcą dominować w grupie, w której działają, ale mają przy tym niską samoocenę. Wiele z nich ma wysoki iloraz inteligencji, choć w testach wypadają poniżej spodziewanych wyników. Wcześnie się budzą i mają trudności z zasypianiem. Często spotyka się także okresową depresję u dzieci dotkniętych tym zaburzeniem. ADHD diagnozuje się, jeśli objawy wystąpiły między szóstym, a dwunastym rokiem życia dziecka; w tym okresie zwykle stawiana jest diagnoza. Wstępną diagnozę można postawić nierzadko już po pierwszej wizycie.

Leczenie ADHD -2 | Voltamed

ADHD u dorosłych

Warto wiedzieć, że objawy słabną z upływem czasu, choć nie ustępują w stu procentach. Dorośli z ADHD często uzależniają się od alkoholu i leków i częściej niż inni zapadają na zaburzenia psychiczne takie jak depresja czy zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Częste objawy u osób dorosłych z ADHD to:

 • niecierpliwość
 • wchodzenie innym osobom w słowo podczas rozmowy
 • słaba pamięć krótkotrwała
 • częste zmiany nastroju
 • zapominanie wcześniej ustalonych terminów
 • trudności z budowaniem trwałych i spokojnych relacji, tendencja do burzliwych związków

Dorośli z ADHD również mają zaburzenia uwagi, dlatego często robią kilka różnych rzeczy jednocześnie i przerywają czynności, by oddać się innym zajęciom. Ich funkcjonowanie jest na ogół lepsze niż w dzieciństwie, często są też wielozadaniowi i kreatywni. Zdarza się też, że u dorosłych pacjentów z ADHD występuje w dalszym ciągu pobudzenie motoryczne.

Jak się leczy ADHD?

Można skutecznie leczyć zespół nadpobudliwości psychoruchowej, choć jest to choroba na całe życie. Leczenie pozwala zminimalizować lub całkowicie zlikwidować objawy. W terapii farmakologicznej wykorzystuje się w tym celu stymulanty, oddziałujące na dopaminę i noradrenalinę. Wynika to z faktu, że to poziom właśnie tych substancji w mózgu chorego jest obniżony. Najczęściej stosuje się metylofenidat. Warto wiedzieć, że refundacji podlegają wyłącznie osoby niepełnoletnie.

Amerykańskie Towarzystwo Pediatrii w swoich wytycznych zaleca stosowanie terapii EEG-Biofeedback pod okiem psychologa. W leczeniu ADHD wiele zależy od rodziców, którzy muszą stale kontrolować dziecko i wyznaczać niezbyt odległe cele. Trzeba się też wystrzegać stosowania agresji słownej i fizycznej, która może dodatkowo pobudzić dziecko. Istnieją również eksperymentalne metody, ale ich skuteczność nie jest udowodniona naukowo i nie zaleca się ich stosowania.

Leczenie jest skutecznym sposobem na ograniczenie trudności, które mogłyby narastać. Nieleczone dzieci z ADHD szybko zaczynają wpadać w stany depresyjne i czują się gorsze od otoczenia, mają wrażenie, że zawodzą rodziców i nauczycieli i odbierają się jako niewydajne i mało inteligentne. Nie bez winy jest w tym otoczenie, które nie wykazuje się zrozumieniem i bardzo krytycznie odbiera dziecko z tym zaburzeniem, przez co staje się ono wycofane i niechętnie podejmuje się wyzwań. Dochodzi przez to do błędnego koła, bo dziecko z ADHD przez strach przed reakcją otoczenia unika sytuacji, w których mogłoby się wykazać. Przez to dzieci dotknięte tym zaburzeniem mają trudności także w dorosłym życiu i są bardziej podatne na zaburzenia psychiczne.

Klinika Volta - leczenie ADHD dorosłych i dzieci w Warszawie

Wiedząc, jak uciążliwe bywa ADHD, oferujemy kompleksowe leczenie tego zaburzenia. Stawiamy diagnozę i układamy terapię farmakologiczną, minimalizujące objawy choroby i jednocześnie nie grożące nieprzyjemnymi efektami ubocznymi. Nasz zespół składa się z osób doświadczonych, czerpiących garściami z wykształcenia zdobywanego na najlepszych uczelniach w kraju. Nasze wnętrz sprzyjają też dzieleniu się swoimi problemami i pomagają w otwarciu się na pomoc.

Leczymy ADHD zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Nasze konsultacje kosztują 400 złotych zarówno za pierwszą, jak i za kolejną wizytę. Mieścimy się na ulicy Belgijskiej 11/8 i Żelaznej 76a w Warszawie.

Chcesz umówić wizytę u specjalisty w naszej klinice?