Usługi VoltaMed

Testy Psychologiczne Warszawa

Testy psychologiczne są narzędziem badawczym, umożliwiającym uzyskanie swego rodzaju próbki zachowań pacjenta. Dzięki testowi można uzyskać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób postępuje pacjent i jakie są schematy jego zachowań. Testy są często niezbędne do postawienia diagnozy różnych zaburzeń psychicznych, a czasem również do stworzenia diagnozy. Istnieje mnóstwo testów psychologicznych, od testów zdolności poznawczych i inteligencji po testy neuropsychologiczne. Najczęściej bada się w ten sposób osoby dorosłe, a część testów można zastosować także w przypadku dzieci. Testy są obiektywne i zestandaryzowane, a pacjent powinien uczestniczyć w nich dobrowolnie i świadomie. Przeprowadzamy w naszej klinice test MMPI, test Rorschacha i testy neuropsychologiczne. Wykonuje je psycholog Ewa Biernat-Chojnacka.

Testy psychologiczne - 1 | Voltamed

Umów się na wizytę

Test osobowości MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)

To popularny i powszechnie stosowany test psychologiczny. Co ciekawe, wykorzystuje się go nie tylko w diagnozowaniu pacjentów, ale także podczas śledztw. Test powstał w pierwszej połowie minionego stulecia, jednak został w międzyczasie dwukrotnie udoskonalony. Teraz stosuje się dlatego MMPI-2 lub MMPI-2-RF. W przypadku starszych dzieci i młodzieży stosuje się test MMPI-A.

Badania MMPI pozwalają na wykrycie rozmaitych zaburzeń – od zaburzeń depresyjnych przez deficyty uwagi po zaburzenia osobowości. W MMPI-2 składa się z 567 pytań i zajmuje około 60-90 minut. Pytania są w postaci twierdzeń, na które pacjent odpowiada "prawda", "fałsz" i "nie wiem". Pod uwagę bierze się nie tylko odpowiedź, ale także liczbę odpowiedzi "nie wiem" czy skalę kłamstwa. Testy psychologiczne MMPI to testy szczegółowe i czasochłonne, pozwalają jednak uzyskać odpowiedzi na wiele różnych pytań, na które musi odpowiedzieć specjalista przed postawieniem diagnozy i rozpisaniem strategii leczenia.

Test wykrywa nieprawidłowości na dziesięciu różnych skalach. Są to: hipochondria, depresja, histeria, psychopatia, męskość/kobiecość, paranoja, psychastenia, schizofrenia, hipomania i introwersja społeczna. To skomplikowane narzędzie diagnostyczne, wymagające specjalnych kwalifikacji i umiejętności oceny. Wykonanie testu w naszej klinice kosztuje 350 złotych.

Testy psychologiczne - 2 | Voltamed

Test Rorschacha Warszawa

To bardzo rozpoznawalny test plam atramentowych, często umieszczany w filmach. Ma na celu określić cechy osobowości i zaburzenia, a także różnego rodzaju dewiacje. Składa się z dziesięciu kart, z czego pięć jest szaroczarna, dwie szaroczerwone, a trzy kolorowe. Pacjent odpowiada, co widzi na danej karcie. Co ważne, liczy się nie tylko odpowiedź, ale też jej tempo oraz to, czy pacjent bierze pod uwagę całość plamy, czy tylko jej centrum bądź peryferia. Psycholog mierzy czas, w jakim udzielona jest odpowiedź, a następnie porównuje wyniki, tworząc tak zwany psychogram. To on ujawnia różne, często nieświadome obszary osobowości badanego. Każda karta odpowiada na inne zagadnienie, od seksualności po radzenie sobie z nowymi sytuacjami. Takie badania stosuje się przede wszystkim w psychologii, ale także w procesach sądowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

W naszej klinice wykonanie testu kosztuje 250 złotych.

Testy neuropsychologiczne Warszawa

Testy neuropsychologiczne pozwalają określić zależność między poziomem inteligencji i zachowaniami badanych osób, a rozmaitymi zaburzeniami pracy mózgu. Stosuje się je na przykład przy diagnozowaniu choroby Alzheimera czy rozmaitych deficytów inteligencji, ale także do określenia stopnia inwalidztwa. W diagnostyce wykorzystuje się różne testy tego typu. Dzięki nim jesteśmy w stanie zweryfikować, czy dane zachowania pacjenta i na przykład obniżenie się poziomu inteligencji są związane z uszkodzeniem tkanki mózgowej, czy mają raczej związek z zaburzeniami psychicznymi. Te badania pozwalają też dopasować dopasować strategię leczenia. Testy neuropsychologiczne w naszej klinice kosztują 350 złotych.

Wykonujemy badania psychologiczne w sposób staranny, obiektywny i dyskretny. Badamy osoby dorosłe i młodzież, wykorzystując w pracy najnowsze narzędzia diagnostyczne. Stale poszerzamy nasze kwalifikacje i uczestniczymy w szkoleniach, dzięki czemu przeprowadzamy diagnostykę na najwyższym poziomie.

Chcesz umówić wizytę u specjalisty w naszej klinice?