Usługi VoltaMed

Testy Psychologiczne Warszawa

Testy psychologiczne są narzędziem badawczym, umożliwiającym uzyskanie swego rodzaju próbki zachowań pacjenta. Dzięki testowi można uzyskać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób postępuje pacjent i jakie są schematy jego zachowań. Testy są często niezbędne do postawienia diagnozy różnych zaburzeń psychicznych, a czasem również do stworzenia diagnozy. Istnieje mnóstwo testów psychologicznych, od testów zdolności poznawczych i inteligencji po testy neuropsychologiczne. Najczęściej bada się w ten sposób osoby dorosłe, a część testów można zastosować także w przypadku dzieci. Testy są obiektywne i zestandaryzowane, a pacjent powinien uczestniczyć w nich dobrowolnie i świadomie. Przeprowadzamy w naszej klinice test MMPI, test Rorschacha i testy neuropsychologiczne. Wykonuje je psycholog Ewa Biernat-Chojnacka.

Testy psychologiczne - 1 | Voltamed

Test IDS-2

Test IDS- 2 ( ang. Intelligence and Development Scales) to narzędzie, które umożliwia wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji osób w wieku 5- 20 lat. Za pomocą tego testu można diagnozować osoby z trudnościami szkolnymi, gotowość szkolną, niepełnosprawność intelektualną, a także diagnozowanie osób przeciętnie zdolnych. Warto wykonać ten test, aby przekonać się czy dziecko, nastolatek lub młoda osoba dorosła rozwija się prawidłowo w sferze poznawczej oraz emocjonalno- społecznej.

Test IDS-P

Narzędzie diagnostyczne IDS-P (ang. Intelligence and Development Scales- Preschool) pozwala na wielowymiarową ocenę funkcjonowania dzieci w wieku 3-5 lat. Test ten można wykorzystać do oceny poziomu inteligencji, określenia mocnych i słabych stron dziecka oraz wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych. Zaletą tego narzędzia jest diagnoza wielu obszarów funkcjonowania dziecka- sfery poznawczej, percepcyjno- motorycznej, koncentracji uwagi oraz sfery społeczno- emocjonalnej.

Test ingeligencji w skali Stanford-Binet 5

Jest to test oceniający poziom rozwoju intelektualnego oraz zdolności poznawcze, który stosuje się na całym świecie. Jest on odpowiedni dla osób w wieku 2,0 – 69,11 lat. Zawiera skale werbalne oraz niewerbalne. W związku z tym można go używać do badania intelektu u osób z różnymi trudnościami ( np. słabo słyszenie, trudności z komunikacją werbalną, słabowidzenie, niepełnosprawność ruchowa). Na świecie test stosowany jest od początku tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój osoby nie jest w pełni typowy (grupy specjalne, zaburzenia neurorozwojowe, wybitne uzdolnienia) oraz jako jedyny precyzyjnie różnicujący stopnie niepełnosprawności intelektualnej . W związku z tym warto go przeprowadzić, gdy istnieje podejrzenie niepełnosprawności intelektualnej lub wybitnych zdolności intelektualnych.

Umów się na wizytę

Test osobowości MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)

To popularny i powszechnie stosowany test psychologiczny. Co ciekawe, wykorzystuje się go nie tylko w diagnozowaniu pacjentów, ale także podczas śledztw. Test powstał w pierwszej połowie minionego stulecia, jednak został w międzyczasie dwukrotnie udoskonalony. Teraz stosuje się dlatego MMPI-2 lub MMPI-2-RF. W przypadku starszych dzieci i młodzieży stosuje się test MMPI-A.

Badania MMPI pozwalają na wykrycie rozmaitych zaburzeń – od zaburzeń depresyjnych przez deficyty uwagi po zaburzenia osobowości. W MMPI-2 składa się z 567 pytań i zajmuje około 60-90 minut. Pytania są w postaci twierdzeń, na które pacjent odpowiada "prawda", "fałsz" i "nie wiem". Pod uwagę bierze się nie tylko odpowiedź, ale także liczbę odpowiedzi "nie wiem" czy skalę kłamstwa. Testy psychologiczne MMPI to testy szczegółowe i czasochłonne, pozwalają jednak uzyskać odpowiedzi na wiele różnych pytań, na które musi odpowiedzieć specjalista przed postawieniem diagnozy i rozpisaniem strategii leczenia.

Test wykrywa nieprawidłowości na dziesięciu różnych skalach. Są to: hipochondria, depresja, histeria, psychopatia, męskość/kobiecość, paranoja, psychastenia, schizofrenia, hipomania i introwersja społeczna. To skomplikowane narzędzie diagnostyczne, wymagające specjalnych kwalifikacji i umiejętności oceny. Wykonanie testu w naszej klinice kosztuje 350 złotych.

Testy psychologiczne - 2 | Voltamed

Testy neuropsychologiczne Warszawa

Testy neuropsychologiczne pozwalają określić zależność między poziomem inteligencji i zachowaniami badanych osób, a rozmaitymi zaburzeniami pracy mózgu. Stosuje się je na przykład przy diagnozowaniu choroby Alzheimera czy rozmaitych deficytów inteligencji, ale także do określenia stopnia inwalidztwa. W diagnostyce wykorzystuje się różne testy tego typu. Dzięki nim jesteśmy w stanie zweryfikować, czy dane zachowania pacjenta i na przykład obniżenie się poziomu inteligencji są związane z uszkodzeniem tkanki mózgowej, czy mają raczej związek z zaburzeniami psychicznymi. Te badania pozwalają też dopasować dopasować strategię leczenia. Testy neuropsychologiczne w naszej klinice kosztują 350 złotych.

Wykonujemy badania psychologiczne w sposób staranny, obiektywny i dyskretny. Badamy osoby dorosłe i młodzież, wykorzystując w pracy najnowsze narzędzia diagnostyczne. Stale poszerzamy nasze kwalifikacje i uczestniczymy w szkoleniach, dzięki czemu przeprowadzamy diagnostykę na najwyższym poziomie.

Chcesz umówić wizytę u specjalisty w naszej klinice?