Epizod depresyjny może wystąpić zarówno w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej (zaburzenia depresyjnego nawracającego), jak i rzadszej choroby afektywnej dwubiegunowej – dlatego mówi się odpowiednio o depresji jednobiegunowej lub o depresji dwubiegunowej. Termin „depresja” jest również stosowany w innym, szerszym znaczeniu: zespołu objawów depresyjnych, czyli zespołu depresyjnego. Poza zaburzeniami afektywnymi zespoły depresyjne mogą występować także w przebiegu innych zaburzeń psychicznych, m.in. nerwicowych, psychotycznych, zaburzeń odżywiania, jednak tylko u niewielkiej części osób oznacza to współwystępowanie epizodu dużej depresji. Depresja – zaburzenie czy choroba? Zarówno jedno, jak i drugie pojęcie, bywa różnie definiowane. Część autorów posługuje się zamiennie pojęciami „zaburzenia” i „choroby”. Warto jednak podkreślić, że zwykle termin „zaburzenie” traktowany jest jako bardziej ogólny. Jego stosowanie w odniesieniu do depresji (podobnie jak i innych zaburzeń psychicznych), zwłaszcza depresji jednobiegunowej, wynika z wątpliwości co do tego, czy można w jej przypadku mówić o pojedynczej, dającej się ściśle wyodrębnić jednostce chorobowej – kategorii diagnostycznej o ściśle określonej etiologii, patogenezie, obrazie klinicznym etc. Z kolei w przypadku depresji dwubiegunowej zwykle przyjmuje się, że mówienie o „chorobie” jest adekwatne. Znajduje to odzwierciedlenie w określeniu „choroba afektywna dwubiegunowa” i jest uzasadnione jej wyraźniej zarysowaną odrębnością od pozostałych zaburzeń psychicznych.

W tym zagadnieniu pomaga:

lek. Szymon Brodziński

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Michał Kurek

lekarz psychiatra

więcej

dr n. med. Aleksandra Krasowska

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Katarzyna Marchwicka

lekarz psychiatra

więcej

lek. Anna Bortkiewicz

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Monika Jaroszyńska

lekarz psychiatra

więcej

lek. Anna Mendrek

lekarz psychiatra

więcej

lek. Kinga Jaworska

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Iwona Szymańska

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Izabella Kojecka

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Maciej Ostrowski

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Anna Raban

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Joanna Jasionowska

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Piotr Złotkowski

lekarz specjalista psychiatra

więcej

dr hab. n. med. Andrzej Jakubczyk

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Dorota Biernat-Komorowska

lekarz specjalista psychiatra

więcej

lek. Regina Gerbszt

lekarz specjalista psychiatra

więcej
Umów wizytę on-line